زیرنویس فارسی سریال ها و فیلم ها سلام. همه ی زیرنویس ها از خودم نیست. ولی تا جایی که میتونم سعی میکنم کارهای خودمو بذارم. ممنون مترجم پذیرفته میشه http://tiffanykorea1.mihanblog.com 2017-07-23T23:44:58+01:00 text/html 2015-06-16T10:59:08+01:00 tiffanykorea1.mihanblog.com Jung Mina 정미나 زیرنویس فارسی پادشاه هتل - Hotel King http://tiffanykorea1.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font size="4"><b><font size="2" color="#FF0000">!زیرنویس از خودم نیست!</font><font size="3"><font size="2"><br>برای دیدن توضیحات سریال برین ادامه.<br>پیشنهاد میکنم حتما این سریال رو ببینید. خیلی قشنگه. من عاشقش شدم.<br></font><br><img src="http://wiki.d-addicts.com/static/images/7/71/Hotel_King.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></b></font></div>